Simple Sale Slider

Featured Products Slider

Best Selling Products

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Orito

Các sản phẩm kẹo

Gumi 150g

Các sản phẩm kẹo

Choco Caramel 225g

Bánh Cracker

Orina 400g

Các sản phẩm kẹo

Pop que

Bánh quế

Phúc Lộc 60g

Bánh Cracker

Bánh Orina 410g

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Hộp quà Lộc

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Masonery Style

Bánh Cookies hộp duplex

Bánh cookies Phú quý 60g

Bánh Cookies hộp duplex

Bánh cookies Chocbits 260g

Bánh Cookies hộp duplex

Bánh Cookies Famos 410g

Mix and match styles

Bánh Cookies hộp duplex

Bánh cookies Phú quý 60g

Bánh Cookies hộp duplex

Bánh cookies Chocbits 260g

Bánh Cookies hộp duplex

Bánh Cookies Famos 410g