Simple Sale Slider

Featured Products Slider

Best Selling Products

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân hoa quả 250g

30,000.00

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2023

Hộp quà Tết set 1

255,000.00
37,000.00

Các sản phẩm kẹo

Kẹo cứng nhân Choco Caramel 225g

35,000.00

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2023

Hộp Hồng Phúc An Nguyệt (đỏ)

32,000.00

Sản phẩm bánh

Bánh cookies chocbits 365g

70,500.00
22,500.00

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Masonery Style

34,000.00
31,000.00
37,000.00

Các sản phẩm kẹo

Kẹo chew cốm 235g

22,500.00

Bánh Cookies hộp giấy

Bánh Cookies FLAVER 360G

63,500.00

HỘP QUÀ TẾT 2023

HỘP QUÀ TẾT VIP B

HỘP QUÀ TẾT 2023

HỘP QUÀ TẾT VIP A

Mix and match styles

31,000.00
37,000.00

Các sản phẩm kẹo

Kẹo chew cốm 235g

22,500.00

Bánh Cookies hộp giấy

Bánh Cookies FLAVER 360G

63,500.00

HỘP QUÀ TẾT 2023

HỘP QUÀ TẾT VIP B

HỘP QUÀ TẾT 2023

HỘP QUÀ TẾT VIP A