bộ sưu tập bánh trung thu cao cấp 2020

Bộ sưu tập bánh trung thu 2020

Hộp bánh trung thu truyền thống

Bộ sưu tập bánh trung thu 2020

Hộp cao cấp Trăng Vàng hưng thịnh

Bộ sưu tập bánh trung thu 2020

Hộp cao cấp Kim Nguyệt

Bộ sưu tập bánh trung thu 2020

Hộp cao cấp Ánh Nguyệt

Bộ sưu tập bánh trung thu 2020

Hộp cao cấp An sinh

Bộ sưu tập bánh trung thu 2020

Hộp cao cấp Nhật Nguyệt

Bộ sưu tập bánh trung thu 2020

Hộp cao cấp Kim Nguyệt

sản phẩm bánh

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Bánh Cookies Famos 410g

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Bánh Cookies Flaver 350g

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Bánh Cracker vừng dừa Orito 400g

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Bánh Cracker bổ sung canxi Orina 400g

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Bánh Cookies Lengend 580g

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Legend

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Merry

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Jestic

Sản phẩm kẹo

Các sản phẩm kẹo

Kẹo Lộc Phát 180g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo mix 400g

Kẹo cứng

Kẹo Canmix 300g

Kẹo cứng

Kẹo Mix 300g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo Chew Assorted 325g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo Caramix 325g

Các sản phẩm kẹo

Choco Caramel 225g

Các sản phẩm kẹo

Choco Caramel 300g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo Chew Folly 250g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo Chew Folly 350g

Bánh xuất khẩu Nhật

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh Cracker hương bơ xuất Nhật

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh cookies không đường Good 160g

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh Michio 300g

Sản phẩm bánh

Cracker vừng dừa

Sản phẩm bánh

Michio

Sản phẩm bánh

Cracker bơ sữa 160g

Sản phẩm bánh

Cracker 450g

TIN TỨC CẬP NHẬT