BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

sản phẩm bánh

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Bánh Cookies Famos 410g

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Bánh Cookies Flaver 350g

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Bánh Cracker vừng dừa Orito 400g

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Bánh Cracker bổ sung canxi Orina 400g

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Bánh Cookies Lengend 580g

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Legend

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Merry

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Hộp quà phúc

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Hộp quà Lộc

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Jestic

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Orina 400g

BỘ SẢN PHẨM CỦA HẢI HÀ - KOTOBUKI

Orito 400g

Sản phẩm kẹo

Kẹo cứng

Kẹo Canmix 300g

Kẹo cứng

Kẹo Mix 300g

Các sản phẩm kẹo

Assorted

Bánh xuất khẩu Nhật

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh Cracker hương bơ xuất Nhật

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh cookies không đường Good 160g

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh Michio 300g

Sản phẩm bánh

Cracker vừng dừa

Sản phẩm bánh

Michio

Sản phẩm bánh

Cracker bơ sữa 160g

Sản phẩm bánh

Cracker 450g

TIN TỨC CẬP NHẬT