Flip book element

Hộp quà Tết set 1

Hộp quà Tết set 1 bao gồm: 

1.Orito tảo biển 135g

2.Cookies HKC Trà xanh 100g

3. Bánh HKC tổng hợp 300g

4. Socola Tiamo 200g

5. Kẹo trụ hộp Caramen 250g

6. Cafe Coffilia 216g

Danh mục:
Đọc tiếp

Hộp quà Tết set 2

Hộp quà Tết set 2 bao gồm: 

  • Cookies Famos 280g
  • Orito cafe cốt dừa 220g hoặc Orito tảo biển 230g
  • Socola Tiamo 120g
  • Kẹo trụ hộp Socola 250g 
  • Kẹo Lộc Phát 120g
  • Trà Tân Cương xanh 100g
Danh mục:
Đọc tiếp

Hộp quà Tết set 3

Hộp quà Tết set 3: 

Orito cafe cốt dừa 220g hoặc Orito tảo biển 230g

Orito vừng dừa 120g 

Cookies HKC 100g

Socola Scarchino 180g

Kẹo tròn hoa Caramen

Cafe túi lọc coffilia coffilia 30g

Danh mục:
Đọc tiếp

Hộp quà Tết Vip 1

Hộp quà Tết Vip 1 bao gồm các sản phẩm:
1. Rượu Baron Saint Geoges 750ml
2. Bánh HKC Trà xanh 100g
3. Cafe Coffilia túi lọc 30g
4. Orito tảo biển 135g
5. Socola Scarchino 150g

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.