Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 01
Hỗ trợ 01
Hotline
Công ty TNNHH Hải Hà - Kotobuki tuyển dụng nhân viên lái xe
Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki tuyển dụng nhân viên bán hàng
Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki tuyển dụng giám sát bán hàng
Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki tuyển dụng nhân viên vận hành lò hơi.
Công TNHH Hải Hà - Kotobuki tuyển dụng nhân viên thủ kho
1. Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm trước ASM về hoạt động bán hàng tại NPP được phân công a./ Quản lý nhà phân phối và đại lý - Thực hiện các chỉ tiêu hàng tháng , quí, năm - Tổng hợp và xử lý thông tin thị trường về sản phẩm của công ty cũng như đối thủ cạnh tranh. - Thực hiện các chỉ tiêu hàng tháng , quí, năm - Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các công việc liên quan đến NPP, NVBH - Triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại của công ty đến nhân viên bán hàng nhà phân phối
Videos
Loading the player...
Hải Hà - Kotobuki - Tết 2018
^ Back to Top