HỘP QUÀ TẾT 2022

Hộp quà Tết

Hộp quà Tết set 1

Hộp quà Tết

Hộp quà Tết set 2

Hộp quà Tết

Hộp quà Tết set 3

Hộp quà Tết

Hộp quà Tết Vip 1

bánh hộp cao cấp

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2022

Bánh Cookies HKC 350G

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2022

Bánh Cookies Jesic 450g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2022

Bánh cookies HKC 350g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2022

Bánh Cookies HKC 580g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2022

Bánh Cooikes Jestic 320g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2022

Bánh Cookies Jesic 450g

BÁNH CRACKER

Sản phẩm bánh

Bánh kẹp kem song hỷ 330g

Sản phẩm bánh

Bánh kẹp kem Kotomilk 280g

Sản phẩm bánh

Bánh Orito tảo biển 200g

Sản phẩm bánh

Bánh Orito vừng dừa 50g

Sản phẩm bánh

Bánh Orito vừng dừa 120g

Sản phẩm bánh

Bánh Orito vừng dừa 220g

Sản phẩm bánh

Bánh Orito vừng dừa 360g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2022

Bánh Orito cafe cốt dừa 220g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2022

Bánh Cracker tảo biển Orito 400g

Sản phẩm bánh

Bánh Orito tảo biển 135g

Sản phẩm sôcôla cao cấp

Sản phẩm kẹo

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Choco Caramel 150g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Choco Caramel 300g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Choco Caramel 400g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân 350g vị socola

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân 350g vị dứa

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Caramen 250g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Sôcôla 250g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân hoa quả 250g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo dẻo Jelly c Gum C

Các sản phẩm kẹo

Kẹo Lộc Phát 180g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo Mix 200g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo mix 400g

Bánh xuất khẩu Nhật

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh Cracker vừng dừa 270g

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh Cracker hương bơ xuất khẩu Nhật 450g

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh Cracker vừng dừa Michio 300g

TIN TỨC CẬP NHẬT