BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh Cracker tảo biển Orito 400g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh cracker cà phê cốt dừa 320g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Kẹo nhân hoa quả 250g

Bộ hộp mứt Tết Lục giác

Bộ hộp mứt Tết Lục giác

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh cracker bổ sung canxi Orina 400g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh Cookies Flaver 350g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh Cookies HKC 350g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh Cooikes Jestic 320g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh Cookies Jesic 450g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh cookies Legend 480g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh Cookies Legend 580g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh cookies Jestic 450g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh cookies Jestic 450g (new)

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh cookies HKC 580g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh Cookies trà xanh HKC 100g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Bánh cookies HKC tổng hợp 400g

Sản phẩm sôcôla cao cấp

Sản phẩm kẹo

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Choco Caramel 150g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Choco Caramel 300g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Choco Caramel 400g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân 350g vị socola

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân 350g vị dứa

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Caramen 250g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Sôcôla 250g

BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

Kẹo nhân hoa quả 250g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo dẻo Jelly c Gum C

Các sản phẩm kẹo

Kẹo Lộc Phát 180g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo Mix 200g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo mix 400g

Kẹo cứng

Kẹo trái cây 350g

Kẹo cứng

Kẹo Canmix 300g

Kẹo cứng

Kẹo Mix 300g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo Chew Assorted 325g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo Caramix 325g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo Chew 100g

Các sản phẩm kẹo

Choco Caramel 225g

Bánh xuất khẩu Nhật

Bánh Cracker vừng dừa

Bánh Cracker vừng dừa 270g

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh Cracker hương bơ xuất khẩu Nhật 450g

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh Cracker vừng dừa Michio 300g

TIN TỨC CẬP NHẬT