BỘ SẢN PHẨM TẾT CAO CẤP 2021

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh cookies HKC 350g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh Cracker tảo biển Orito 400g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh cracker cà phê cốt dừa 320g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Kẹo nhân hoa quả 250g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh cracker bổ sung canxi Orina 400g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh Cookies Flaver 350g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh Cookies HKC 350g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh Cooikes Jestic 320g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh Cookies Jesic 450g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh cookies Legend 480g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh Cookies Legend 580g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh cookies Jestic 450g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh cookies Jestic 450g (new)

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh cookies HKC 580g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh cookies HKC tổng hợp 400g

BỘ SẢN PHẨM CAO CẤP 2021

Bánh Cookies HKC tổng hợp 300g

SẢN PHẨM MỚI

Sản phẩm sôcôla cao cấp

Sản phẩm kẹo

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Choco Caramel 150g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Choco Caramel 300g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Choco Caramel 400g

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân 350g vị socola

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân 350g vị dứa

Các sản phẩm kẹo

Kẹo nhân Caramen 250g

Bánh xuất khẩu Nhật

Bánh Cracker vừng dừa

Bánh Cracker vừng dừa 270g

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh Cracker hương bơ xuất khẩu Nhật 450g

Sản phẩm xuất khẩu Nhật

Bánh Cracker vừng dừa Michio 300g

TIN TỨC CẬP NHẬT